Současná pracovní náplň střediska Žatec je tvořena těmito pracemi stavební výroby:  
- zemní práce různého rozsahu
- výstavba skladových a výrobních hal
- všeobecná výstavba, rekonstrukce a přestavby objektů pozemního stavitelství
- výstavba inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody)
- výstavba a rekonstrukce komunikací a staveb související s dopravními stavbami
- výstavba ČOV
- rekultivační práce
- demolice objektů

středisko VHS v Žatci
středisko VHS v Žatci