Geodeti VHS

Klasická geodézie – geometrické plány, inženýrské sítě, mapové podklady, Mapy závodů
Stavební geodézie – bytové domy, komunikace, technologické celky, kubatury
Letecké snímkování – kubatury, digitální modely terénu, řezy, profily
Tým geodetů
Tým geodetů