Obalovna Chabařovice

Obalovna Teltomat v Chabařovicích dodává asfaltové betony a obalované kamenivo nejen pro potřeby pokládky VHS, ale i pro zákazníky. Systém řízení výroby asfaltových směsí na Obalovně v Chabařovicích je certifikován dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Certifikačním orgánem Výzkumným ústavem pozemních staveb. Obalovna je vybavena zařízením na využití recyklátu jako přísady do asfaltových směsí.

Kontakt do laboratoře: +420 602 523 377
Kontakt na obalovnu: obalovna@vhs.cz nebo +420 777 484 114
Obalovna Chabařovice
Obalovna Chabařovice

Západočeská obalovna

Obalovna je umístěna v areálu bývalého lomu v katastrálním území Koterov na okraji města Plzeň. Obalovna AMMANN je technické zařízení,které splňuje veškeré podmínky ochrany životního prostředí. Díky technologii výroby naplňuje všechny technické normové a certifikační požadavky.Západočeskou obalovnu vlastní z 50% Vodohospodářské stavby Teplice, spol.s.r.o. a z 50% SWIETELSKY stavební s.r.o.
Západočeská obalovna
Západočeská obalovna