Středisko, které se zejména věnuje vodohospodářské činnosti. Know-how je hlavně ve výstavbě  inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn), stavební činnosti jako je výstavba chodníků, oprava propustků, mostků. Samozřejmě po opravách, rekonstrukcích, nebo nových výstavbách umí středisko ve spolupráci s divizí obalovaných směsí, která je součástí naší společnosti opravit komunikace.