Divize inženýrské činnosti realizuje zakázky jako generální dodavatel především pro státní a  soukromý sektor. Divize realizuje dopravní, vodohospodářské, inženýrské stavby a průmyslové objekty. Mezi nejvýznamnější investory patří Ředitelství silnic a dálnic ČR.