Výrobní program

Inženýrské sítě

 • kanalizace
 • vodovody
 • plynovody
 • horkovody
 • struskovody
 • ostatní produktovody
 • meliorace
 • opravy a sanace inž. sítí

Reference

Speciální práce

 • potrubní rozvody vyložené čedičem
 • svářečské práce ocelového potrubí
 • kolektory
 • tepelné sítě kanálové i bezkanálové
 • prodej stavebních materiálů

Reference

Ekologické stavby

 • čistírny odpadních vod
 • rekultivační práce
 • výstavba skládek odpadů z úložiště popelovin
 • vodojemy
 • odpadové hospodářství tepelných elektráren

Reference

Výroba betonových prefabrikátů

 • prefabrikáty pro kanalizaci a horkovody
 • železobetonové panely pro výstavbu rodinných domů a garáží
 • tyčové prefabrikáty

Reference

Dopravní stavby

 • Silnice
 • dálnice
 • mosty

Reference

Protlaky a štoly

 • od mikrotunelování v profilu DN50
 • po ražení z želozebetonových kolektorů 2400x2400mm

Reference

Průmyslové a inženýrské stavby

 • v energetice
 • při těžbě uhlí
 • občanské vybavenosti

Reference

Vodní díla

 • výstavba a obnova rybníků
 • úprava vodních toků
 • výstavba a oprava hrází

Reference

Výroba asfaltových směsí

 • výroba nových asfaltových směsí
 • zpracování vybouraných a odfrézovaných starých asfaltových směsí

Reference