Zásobování pitnou vodou - Ostrov

Realizováno

Vodovodní řády: 
- řad „A“ DN 500  4 410 m
- řad „B“ DN 500  13 551 m
- řad „C“ DN 150  570 m
- řad „D“ DN 150  732 m
- výstavba řadů je provedena z tvárné litiny – výrobce Von Roll (Švýcarsko). Dle geologických podmínek v jednotlivých úsecích
- bylo používáno budˇpotrubí DUCPUR + (potrubí s ochrannou PE folií), nebo potrubí ECOPUR (potrubí s ochranou polyuretanem).
 
Vodohospodářské objekty :
vodojem Hájek : 
- výstavba nového vodojemu o obsahu 2 x 250 m3
- přívodní řad C tvárná litina DN 150 dl. 0,569 km
- zásobní řad DN 150 dl. 0,732 km
- přípojka elektrické energie NN
 
čerpací stanice Rybáře :
kompletní rekonstrukce strojního vybavení, včetně elektročástí, měření a regulace a souvisejících úprav
 
vodojem nad Lomem :   
úpravy strojního vybavení, včetně elektročástí, měření a regulace a souvisejících stavebních úprav
 
vodojem Podlesí :  
kompletní rekonstrukce strojního vybavení, včetně elektročástí,
měření a regulace a souvisejících úprav
 
vodojem Rašov I :
kompletní rekonstrukce strojního vybavení, včetně elektročástí,
měření a regulace a souvisejících stavebních úprav

Informace o stavbě

Účelem stavby bylo zlepšení kvality pitné vody v oblasti Karlovarska a Ostrovska přivedením pitné z vodárenského systému v Karlových Varech.

Projekt
Vodní díla

  • Investor:
    Vodárenské sdružení obcí Karlovarska a.s. - Karlovy Vary
  • Datum výstavby:
    07/1998 - 09/2000
  • Finanční objem:
    133 880 000,- Kč

Zpět na přehled projektů