Rekonstrukce atletického stadionu AK Bílina

Realizováno

Odstranění stávajícího škárového povrchu
 
Běžecká dráha:
– úprava pláně se zhutněním, odstranění přebytečné zeminy 3 254 m2
- konstrukce podkladních vrstev ze ŠP 10 cm se zhutněním   3 254 m2
- živice OKH 50 mm 3 254 m2
- živice ABJ 40 mm 3 254 m2
- obrubník sadový BEST – PARK do betonového lože 454 m
- odvodňovací drenáž FLEXIBIL včetně výkopu a obsypu ŠD 845 m 
             
Sektory dálka, výška, tyč :
- úprava pláně se zhutněním, odstranění přebytečné zeminy 859 m2
- konstrukce podkladních vrstev ze ŠP 10 cm se zhutněním 859 m2
- konstrukce podkladních vrstev ze ŠD15 cm se zhutněním 859 m2
- živice OKH 50 mm 859 m2
- živice ABJ 40 mm 859 m2
- obrubník sadový BEST – PARK do betonového lože 70 m
- odvodňovací drenáž FLEXIBIL včetně výkopu a obsypu ŠD 100 m 
- odvodňovací zařízení Recan
- osazení žlabů Recan 400 m
- osazení zařízení odrazové břevno 10 ks
- lapače písku  44 m
- kruh pod kouli včetně vybetonování 3 ks     
- truhlík pro skok o tyči 1 ks
- zatravnění poškozených ploch 250 m2
- vodní příkop 1 kpl
- chránička plast 150,  komplet  36 m
- kanalizace  40 m
- vstupní šachty  6 ks
- vybavení  sektorů  1 kpl

Projekt
Ostatní stavby

  • Investor:
    Pragosport a.s.
  • Datum výstavby:
    05/1997 - 08/1997
  • Finanční objem:
    4 517 000,- Kč

Zpět na přehled projektů