Plynofikace Labského údolí

Realizováno

- hlavní plynovodní řady PE 57.987,6 m
- připojky PE 11. 775,4 m
- pilířky 1 221 ks
- niky 362 ks
- VTL regulační stanice včetně VTL plyn. připojek 3 ks

Informace o stavbě

V rámci zpětných úprav komunikací byl položen nový živičný povrch v celé šíři jízdního pruhu na silnicích ve správě SUS v ploše 14 178 m2 . V Chotiměři byla realizována nová komunikace o ploše 3 822 m2 .

Hlavním cílem projektu bylo převedení lokálních topenišť v obcích a jejich částech, spalujících hnědé uhlí, na plynová topidla a tím snížení znečištění ovzduší, zlepšení životního prostředí a dosažení standardů kvality ovzduší dle norem ČR a EU i v příhraničním Sasku. Vytvořil se základ infrastruktury pro další ekonomický rozvoj regionu.

Projekt
Inženýrské sítě

  • Investor:
    Sdružení obcí pro plynofikaci Labského údolí Libochovany
  • Datum výstavby:
    06/2002 - 08/2003
  • Finanční objem:
    3 148 285,- EUR
Phare

Zpět na přehled projektů