Kanalizační sběrač - Plzeň - Úhlava

Realizováno

Dílo je rozděleno na dvě stavby, které obsahují tyto stavební objekty:

 SO - 69 přivaděč proplach. vody vč.jímacího obj. 
 SO - 68 přechod přes řeku Š27 - Š27a

 Přechod pod řekou TŠ27 - TŠ27a

 Materiál: Litina
 Profil: 1 x LT DN 600, 2 x LT DN 400
 Délka: 3 x 65,5 m
 Q kap: 1568 l/s při vzdutí hladiny v šachtě Š27a 
 na kótu 316.40 m n.m.
 Šachty: Š27, Š27a

 Přivaděč proplachové vody:

 Materiál: sklolaminát HOBAS
 Profil: 500, SN 10 000
 Délka: 385 m
 Q kap: 315 l/s

Informace o stavbě

Jedná se o výstavbu kanalizační stoky, která je pokračováním Úhlavského kanalizačního sběrače do Radobyčic. Tento sběrač se stane součástí řádného kanalizačního systému města Plzně. Kanalizace má za účel neškodně odvádět odpadní vody na čistírnu odpadních vod. Návrh obsahuje výstavbu části stoky na pravém břehu řeky Úhlavy a přechod pod řekou. Napojením na proplachovací potrubí bude umožněno provozovateli sběrače provádět v rámci údržby sběrače proplachování Úhlavského sběrače.

Projekt
Ekologické stavby

  • Investor:
    Útvar investic města Plzně
  • Datum výstavby:
    10/1999 - 11/2000
  • Finanční objem:
    20 525 000,- CZK

Zpět na přehled projektů