Okružní křižovatka - Děčín

Realizováno

SO 101, 102 - okružní křižovatka a úprava sil. III/25 852
SO 301, 302 - odvodnění okružní křižovatky
SO 411, 421, 451, 452 - přeložky kabelového vedení NN, veřejné osvětlení, přeložka kabelů Telecomu a telekomunikačního vedení DK/ČD
SO 701, 702 - vegetační úpravy a rekultivace vozovek

Technická data:
třída dopravního zatížení II, úroveň porušení vozovky D1
průměr okružní křižovatky: 37m
průměr vnitřního prstence: 18m
plocha nových chodníků: 374m2
sloupy veřejného osvětlení: 8ks
dešťová kanalizace PVC DN 300: 91m
uliční vpusti: 9ks

Informace o stavbě

Stavba řeší dopravní situaci ve vysoce frekventovaném prostoru původní čtyřramenné křižovatky silnice III/25852 (ul. Labské nábřeží, ul. Práce) s místní komunikací (ul. Čsl. mládeže, ul. Předmostí). Uvedené komunikace mají funkci hlavních sběrných tras v městské části Podmokly a v dopravních špičkách byla původní křižovatka průjezdná jen s obtížemi. Nová okružní křižovatka podstatně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. Nové řešení chodníků a přechodů pro chodce zlepší bezpečnost pěších v tomto exponovaném místě.

Projekt
Dopravní stavby

  • Investor:
    Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
  • Datum výstavby:
    07/2003 - 11/2003
  • Finanční objem:
    9 044 000,- CZK

Zpět na přehled projektů