Silnice I/38 - rekonstrukce úseku Jihlava

Realizováno

 • celková délka: 67 562 m
 • počet mostů: 12 ks
 • propustky celkem: 74 ks
 • toho nové: 9 ks
 • celkové množství Remixu: 178 000 m2
 • celkové množství ABVH: 392 000 m2
 • celkové množství odfrézované směsi: 31 200 m3
 • celkové množství svodidel NHKG: 47 121 m

Informace o stavbě

Silnice I. třídy I/38 E 59 patří mezi významné mezinárodní silnice v ČR. Tato silnice je nejkratší spojnicí mezi Prahou a Vídní, má současně i značný význam pro rostoucí objemy státní dopravy. Oprava a částečná rekonstrukce silnice E 59 v délce 67,5 km, včetně jejího částečného rozšíření a oprav mostů a propustků v trase, byla připravována a zajišťována podle kritérií a pravidel používaných v Evropské unií. Tp se týkalo již vlastního výběru stavby, technické kontroly přípravy, včetně expertního posouzení projektů, mezinárodního výběrového řízení na zhotovitele i vlastní nezávisle kontroly provádění celé stavby.  Celá délka opravované silnice byla rozdělena na 9 stavebních úseků. V rámci stavby bylo rekonstruováno 12 mostů. Všechny mostní konstrukce byly na opravované trase, až na Znojemský most v Jihlavě.

Projekt
Dopravní stavby

 • Investor:
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Datum výstavby:
  01/2000 - 11/2001
 • Finanční objem:
  622 380 000,- Kč

Zpět na přehled projektů