Protlaky a štoly

Projekt

Hlavní výhodou bezvýkopových technologií je jejich minimální vliv na životní prostředí při zachování funkce křížených komunikací, inženýrských sítí a minimální energetická náročnost. Projekty realizované touto technologií provádí divize speciálních prací Světec - středisko protlaků. Uvádíme zde vybrané projekty. Podrobnější soubor realizací naleznete v níže uvedeném textovém dokumentu ke stažení.

 
Název Finanční objem PHARE Detail
Ražení štol pro kanalizaci - Děčín5 345 809,00 EUR

Zpět na přehled realizovaných staveb