Ekologické stavby

Projekt

V souladu se současným trendem zkvalitňování životního prostředí vyplývajícího s naplňováním závazků k EU se zvyšuje podíl ekologických staveb realizovaný naší firmou. Tyto projekty vyžadují nejvyšší kvalitu prací i použitých technologií. Toto potvrzuje i řada projektů financovaných z prostředků EU. Uvádíme zde vybrané projekty. Podrobnější soubor realizací v ekologických stavbách naleznete v níže uvedeném textovém dokumentu ke stažení.

 
Název Finanční objem PHARE Detail
Kanalizace a ČOV - Děčín5 345 809,- €
Kanalizační sběrač - Plzeň - Úhlava20 525 000,- CZK 

Zpět na přehled realizovaných staveb