Protlaky

Protlaky

Naše společnost s dlouholetou tradicí v oblasti bezvýkopových technologií nyní nabízí nové způsoby rekonstrukce starých vodovodních a plynovodních potrubí, gravitačních i tlakových kanalizací z běžných materiálů (ocel, litina, kamenina, beton). Součástí prací jsou opravy a vystrojení šachet, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky.

Společnost Vodohospodářské stavby, s.r.o. v současné době jako jediná v ČR vlastní moderní výkonný stroj Grundoburst 1900 G. Jedná se o hydraulické zařízení, které je možno využít pro realizaci obnovy potrubí bezvýkopovým způsobem metodami burstlining, swagelining, relining.