Vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00209

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci projektu „VHS-vzdělávání zaměstnanců“. Hlavním cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců zaměřené na rozšíření a prohloubení kvalifikace, na zvýšení kompetencí, adaptability nových i stávajících zaměstnanců a zvýšení jejich specializace v oblasti specifických bezvýkopových prací a tím i konkurenceschopnosti společnosti a její expanse do zahraničí. Dále také vytvoření týmu vlastních školitelů a zpřístupnění dalšího vzdělávání zaměstnancům. V průběhu projektu dojde k realizaci vzdělávání zaměstnanců v rámci firemních i veřejných kurzů realizovaných za pomoci moderních výukových metod. Vzdělávání proběhne v oblasti odborných dovedností, měkkých dovedností, počítačových dovedností a jazykových dovedností. Výstupem projektu budou vedle vzdělávacích programů také úspěšně proškolení zaměstnanci a vytvoření týmu vlastních školitelů, kteří budou nadále pracovat s materiály z realizovaných školení, za účelem dalšího individuálního vzdělávání zaměstnanců společnosti.

ESF